Wrocław +48 717836750 / Bielsko-Biała +48 512681480 en pl fr

Kontakt telefoniczny

Kilkuminutowa rozmowa może zaoszczędzić setki cennych godzin. Zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy

Wiadomości

Covid 19 - tymczasowe zamknięcie biur

15.03.20

W związku z rosnącym zagrożeniem wynikającym z epidemii Covid-19 nasze biura we Wrocławiu i Bielsku-Białej zostają zamknięte od dnia 16 marca na okres 2 tygodni. Dzięki zdalnej pracy naszego personelu zapewniamy dotrzymanie terminów złożenia deklaracji i  zeznań podatkowych oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z zawartych przez nas umów .

Wyniki sprzedaży za rok obrotowy 2018

16.02.19

W roku obrotowym 2018 spółka LEDGER Biuro osiągnęłą przychody ze sprzedaży usług w wysokości 700 687 zł w porównaniu do 554 640 zł w roku 2017. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł więc ponad 26%

Nowa wersja systemu księgowego

W grudniu 2018 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji systemu księgowego Merlot ERP. Wersja 3.0 zapewnia nie tylko większą wydajność i szybkość działania, lecz również uwzględnia najnowsze zmiany w polskich przepisach dotyczących rachunkowości i podatków. 

W szczególności zapewnia możliwość generowania sprawozdań finansowych w formacie XML bezpośrednio z programu.

Obecnie wszyscy nasi nowi klienci obsługiwani są przy użyciu najnowszej wersji systemu. Systematycznie też dokonujemy aktualizacji systemów naszych pozostałych odbiorców.