Wrocław +48 717836750 / Bielsko-Biała +48 512681480 en pl fr

Kontakt telefoniczny

Kilkuminutowa rozmowa może zaoszczędzić setki cennych godzin. Zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy

Wiadomości

Covid 19 - tymczasowe zamknięcie biur

15.03.20

W związku z rosnącym zagrożeniem wynikającym z epidemii Covid-19 nasze biura we Wrocławiu i Bielsku-Białej zostają zamknięte od dnia 16 marca na okres 2 tygodni. Dzięki zdalnej pracy naszego personelu zapewniamy dotrzymanie terminów złożenia deklaracji i  zeznań podatkowych oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z zawartych przez nas umów .

Wyniki sprzedaży za rok obrotowy 2018

16.02.19

W roku obrotowym 2018 spółka LEDGER Biuro osiągnęłą przychody ze sprzedaży usług w wysokości 700 687 zł w porównaniu do 554 640 zł w roku 2017. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł więc ponad 26%

Cennik

Usługi księgowe

Co do zasady na cenę naszych usług księgowych składają się dwa elementy – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych oraz  dodatkowa opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli jest wymagane -  tylko tzw.  „pełna księgowość”)

Nasza cena jest w każdym przypadku negocjowana indywidualnie z klientem. Zawsze uwzględnia nakład pracy wynikający zarówno z ilości przetwarzanych dokumentów i stopnia ich złożoności,  a także ze specyficznych wymagań klienta. Poniższe notowania są więc orientacyjne i mogą być podstawą do dalszych negocjacji.

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (miesięcznie) - od 200,00 zł
  • Prowadzenie ksiąg handlowych  - „pełna księgowość”  (miesięcznie) - od 700,00 zł
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania  finansowego (rocznie) - od 700,00 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Za prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wynagrodzenie naszego biura jest kalkulowane w oparciu o ilość zatrudnionych na liście płac w dany miesiącu. Cena jednostkowa ( niższa w przypadku firm zatrudniających więcej pracowników ) zawiera się w przedziale:

  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS - od 70 do 80,00  zł miesięcznie
  • Zatrudnieni  na podstawie umowy nie podlegającej ZUS - od 40 do 50,00 zł miesięcznie

Ceny podane powyżej nie zawierają podatku VAT.