Wrocław +48 717836750 / Bielsko-Biała +48 512681480 en pl fr

Kontakt telefoniczny

Kilkuminutowa rozmowa może zaoszczędzić setki cennych godzin. Zostaw nam numer telefonu - oddzwonimy

Wiadomości

Wyniki za 1 półrocze 2018

15.07.18

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 nasza spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży usług w wysokości 322 400 zł. Oznacza to wzrost o 11,4% w stosunku do pierwszego półorcza  2017 roku.

Oddział w Bielsku-Białej

26.06.18

Od dnia 1 lipca 2018 otwieramy nowy oddział w Bielsku-Białej. Biuro oddziału będzie mieścić się w centrum miasta przy ul. Bolesława Prusa 61. Biuro będzie świadczyć usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze na rzecz podmiotów działających na terenie wojwództwa śląskiego, w szczególnści powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

Cennik

Usługi księgowe

Co do zasady na cenę naszych usług księgowych składają się dwa elementy – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych oraz  dodatkowa opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli jest wymagane -  tylko tzw.  „pełna księgowość”)

Nasza cena jest w każdym przypadku negocjowana indywidualnie z klientem. Zawsze uwzględnia nakład pracy wynikający zarówno z ilości przetwarzanych dokumentów i stopnia ich złożoności,  a także ze specyficznych wymagań klienta. Poniższe notowania są więc orientacyjne i mogą być podstawą do dalszych negocjacji.

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (miesięcznie) - od 150,00 zł
  • Prowadzenie ksiąg handlowych  - „pełna księgowość”  (miesięcznie) - od 600,00 zł
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania  finansowego (rocznie) - od 600,00 zł

Usługi kadrowo-płacowe

Za prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wynagrodzenie naszego biura jest kalkulowane w oparciu o ilość zatrudnionych na liście płac w dany miesiącu. Cena jednostkowa ( niższa w przypadku firm zatrudniających więcej pracowników ) zawiera się w przedziale:

  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS - od 40 do 60,00  zł miesięcznie
  • Zatrudnieni  na podstawie umowy nie podlegającej ZUS - od 20 do 30,00 zł miesięcznie

Ceny podane powyżej nie zawierają podatku VAT.